108 βαλτόπαπιες στη Μικρή Πρέσπα!

13.11.2017

Στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης της χρήσης των ενδιαιτημάτων από τις βαλτόπαπιες, αλλά και της εκτίμησης του πληθυσμού τους (Δράση Α2) στη Μικρή Πρέσπα, παρατηρήθηκαν κατά την τελευταία καταμέτρηση 108 άτομα!

Οι αντίστοιχες καταμετρήσεις κατά τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο έδειξαν ότι στην Πρέσπα αναπαράγονται λιγότερα από 10 ζευγάρια. Η μεγάλη συγκέντρωση, που καταγράφηκε αυτή την εποχή, οφείλεται στο γεγονός, ότι οι βαλτόπαπιες μετακινούνται προς τις περιοχές όπου διαχειμάζουν και σταματούν στην Πρέσπα, ως ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού τους.

Υγρότοποι με εκτεταμένους καλαμιώνες, οι οποίοι διακόπτονται από διάσπαρτα τμήματα ανοιχτού νερού προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για την αναπαραγωγή και την τροφοληψία της βαλτόπαπιας. Οι δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στη βελτίωση των περιοχών αυτών μέσω της διαχείρισης του καλαμιώνα.