Άφιξη - Αναχώρηση

27.06.2018

Οι λαγγόνες φωλιάζουν σε μικτές αποικίες μαζί με ερωδιόμορφα είδη (αργυροτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, σταχτοτσικνιάς, κρυπτοτσικνιάς, νυχτοκόρακας, πορφυροτσικνιάς και χαλκόκοτα). Η φωλεοποίηση των παραπάνω ειδών πραγματοποιείται μέσα σε πυκνούς και δυσπρόσιτους καλαμιώνες, όπου η απευθείας οπτική επαφή είναι δύσκολη κι έτσι η καταμέτρηση φωλιών, κυρίως των μικρόσωμων ειδών, καθίσταται αδύνατη.
Για το λόγο αυτό η ΕΠΠ χρησιμοποιεί τη μέθοδο «Άφιξη - Αναχώρηση» με την οποία εκτιμάται ο αναπαραγόμενος πληθυσμός των παραπάνω ειδών. Η μέθοδος περιλαμβάνει την καταγραφή των ατόμων που πετάνε προς και από την αποικία κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πριν τη δύση του ηλίου.