Άνοιξε το θυρόφραγμα της Κούλας

11.05.2018

Στις 10 Μαΐου 2018, ακολουθώντας της αποφάσεις της 11ης ΕΔΥ, άνοιξε το θυρόφραγμα της Κούλας. Η στάθμη της Μικρής Πρέσπας έχει φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο και έχουν ήδη πλημμυρίσει επαρκώς αρκετές υγρολιβαδικές εκτάσεις δημιουργώντας κατάλληλους χώρους διατροφής για τα υδρόβια πουλιά. Το άνοιγμα του θυροφράγματος, επιτρέπει την ορθή διαχείριση του νερού και τη διατήρηση της στάθμης των λιμνών σε επιθυμητά  επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του υγροτόπου και των τοπικών ομάδων.