Αργυροπελεκάνος

Αργυροπελεκάνος

Επιστημονική ονομασία: Pelecanus crispus
Βιότοπος: Φωλιάζει στις αποικίες της Μικρής Πρέσπας. Τρέφεται στην Μικρή και στην Μεγάλη Πρέσπα, καθώς επίσης και σε όλους τους υγροτόπους της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν παρατηρηθεί άτομα και σε υγροτόπους της ΠΓΔΜ. 
Πληθυσμός: 1150-1500 ζευγάρια 
Καθεστώς Προστασίας (Ελλάδα): Τρωτό (VU)
Καθεστώς Προστασίας (IUCN): Τρωτό (VU)