Αργυροπελεκάνος

Αργυροπελεκάνος

Επιστημονική ονομασία: Pelecanus crispus
Βιότοπος: Φωλιάζει στις αποικίες της Μικρής Πρέσπας. Τρέφεται στη Μικρή και στη Μεγάλη Πρέσπα, καθώς επίσης και σε όλους τους υγροτόπους της Δυτικής Μακεδονίας.
Πληθυσμός: 1150-1500 ζευγάρια 
Καθεστώς Προστασίας (Ελλάδα): Τρωτό (VU)
Καθεστώς Προστασίας (IUCN): Τρωτό (VU)