Αργυροτσικνιάς

Αργυροτσικνιάς

Επιστημονική ονομασία: Egretta alba    
Βιότοπος:  Φωλιάζει στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας. Τρέφεται στη Μικρή και στη Μεγάλη Πρέσπα.
Πληθυσμός: 45-102 ζευγάρια
Καθεστώς Προστασίας(Ελλάδα): Τρωτό (VU)
Καθεστώς Προστασίας(IUCN): Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC)