Δεύτερη συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου

09.05.2019

Η Διασυνοριακή Ομάδα Διαχείρισης του Υγροτόπου πραγματοποίησε την Τρίτη 7 Μαΐου  τη δεύτερη συνάντηση της στην Πρέσπα. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εθνικών πάρκων και προστατευόμενων περιοχών της Πρέσπας, από την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις από τις δύο γειτονικές χώρες, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις διαχείρισης και παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά στο πρόγραμμα LIFE Prespa Waterbirds, ο αντίστοιχος σχεδιασμός για το 2019, καθώς και ο τρόπος που το πρόγραμμα συνεργάζεται ενεργά με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Αντίστοιχες παρουσιάσεις έγιναν από τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας σχετικά με τις δράσεις διαχείρισης και παρακολούθησης που εφαρμόζονται στα εθνικά πάρκα και τις προστατευόμενες περιοχές στις άλλες δύο πλευρές της λεκάνης των Πρεσπών. Σκοπός των συναντήσεων της ομάδας είναι η ενημέρωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ όλων των φορέων που ενεργοποιούνται για την προστασία και διαχείριση της Πρέσπας σε διασυνοριακό επίπεδο και η διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας και συνεργειών.