Διαδικτυακό εγχειρίδιο για τη διαχείριση υγροτόπων

20.09.2021

Η μακροχρόνια ενασχόλησή μας με την προστασία και διατήρηση του υγροτόπου της Πρέσπας, αλλά και ένα ευρύ φάσμα μέσων και υλικών που έχουν δημιουργηθεί κατά την υλοποίηση σχετικών θερινών σχολείων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συγκεντρώθηκαν σε ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο για τη διαχείριση και παρακολούθηση υγροτόπων. Μπορείτε να διαβάσετε βήμα προς βήμα τη προσέγγισή μας σχετικά με τη διαχείριση υγροτόπων, να περιηγηθείτε σε επιλεγμένα κεφάλαια, να δείτε βίντεο και παρουσιάσεις ή να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από την ΕΠΠ, το Tour du Valat και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.toolkit.prespawaterbirds.gr/

Διαδικτυακό εγχειρίδιο για τη διαχείριση υγροτόπων Διαδικτυακό εγχειρίδιο για τη διαχείριση υγροτόπων Διαδικτυακό εγχειρίδιο για τη διαχείριση υγροτόπων