Δημοσιεύσεις

• Grillas P., Kastritis A., Sakellarakis F.-N., Sandoz A., Catsadorakis G., Giannakopoulos C., Rigas A. 2017. Bird conservation in Lesser Prespa Lake: benefiting local communities and building a climate change resilient ecosystem. LIFE+ project (2016-2021). 12th Annual SWS European Meeting, Faro, Portugal.
• Grillas P., Sakellarakis F.-N., Fontes H., Koutseri I., Maliaka V., Leemans L., Smolders A. 2018b. Stochasticity drives large-scale changes in the reedbed communities of Prespa National Park, NW Greece. 9th Congress of Hellenic Ecological Society. Heraclion, Crete.
• Αλεξάνδρου, Ο. & Γ. Κατσαδωράκης 2018. Συμβολή στη διαχείριση μαζικών προσβολών υδρόβιων πουλιών από λοιμώδη νοσήματα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. LIFE Nature & Biodiversity project NAT/GR/000936 Prespa Waterbirds. Ημερίδα «Παρουσίαση τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων για το φαινόμενο δυσχρωματισμού στη λίμνη Βεγορίτιδα», 30 Νοεμβρίου 2018, Αμύνταιο Φλώρινας.
• Alexandrou, Ο. & G. Catsadorakis 2018. Guidelines for responding to incidences of disease outbreak in pelicans. LIFE Nature & Biodiversity project NAT/GR/000936 Prespa Waterbirds. Proceedings of the 26th Symposium ‘Deltas and Wetlands’, 16-20 May 2018, Tulcea, Romania.