Δράση Α6. Εκτίμηση της ευαισθησίας του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή