Δράση C2. Διαχείριση αποστραγγιστικών τάφρων (1η Τεχνική Αναφορά)

Η διαχείριση των αποστραγγιστικών τάφρων πραγματοποιείται για την μείωση του κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιών από τις τάφρους στον καλαμιώνα, που απειλούν τις αναπαραγωγικές αποικίες των υδρόβιων πουλιών. Παράλληλα με την μείωση του κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιών, η διαχείριση αναμένεται να βελτιώσει την λειτουργία των τάφρων για την αποστράγγιση της αγροτικής γης. Η πρώτη περίοδος διαχείρισης είχε προγραμματιστεί τον Φεβρουάριο του 2019 στα τμήματα τεσσάρων επιλεγμένων τάφρων που ενώνονται με τον καλαμιώνα. Η κοπή της βλάστησης θα γινόταν με αμφίβιο μηχάνημα σε συνολικό μήκος 1500 μέτρων. Παρ’ όλα αυτά, τα μαζικά περιστατικά πυρκαγιών κατά τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2019 (περισσότερα από 20 περιστατικά φωτιάς έκαψαν περίπου 300 εκτάρια) δεν επέτρεψαν την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων. Για την επόμενη περίοδο (2019-2020) το χρονοδιάγραμμα θα τροποποιηθεί και οι διαχειριστικές δράσεις αναμένεται να λάβουν χώρα μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών θα συνεργαστεί με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και τον ΤΟΕΒ Πρεσπών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις με το βέλτιστο τρόπο, ενώ θα κάνει και τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τους αγρότες που καλλιεργούν τα παρακείμενα στις υπό διαχείριση στραγγιστικές τάφρους χωράφια.

Δράση C2: Διαχείριση αποστραγγιστικών τάφρων (1η Τεχνική Αναφορά)