Δράση C3. Αποκατάσταση της λειτουργίας των εκβολών ρεμάτων (1η Τεχνική Αναφορά)

Η αποκατάσταση της λειτουργίας των εκβολών ρεμάτων περιλαμβάνει την αποκατάσταση της ροής και τη διαχείριση της βλάστησης στις εκβολές των ρεμάτων Μικρολίμνης και Λευκώνας. Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των χώρων αναπαραγωγής των ρεόφιλων ψαριών και συνεπώς των χώρων διατροφής των υδρόβιων ψαροφάγων πουλιών. Η παρούσα αναφορά καλύπτει τις εργασίες που πραγματοποιθήθηκαν την περίοδο μεταξύ φθινοπώρου 2018 και άνοιξης 2019. Συγκεκριμένα, στην εκβολή του ρέματος της μικρολίμνης αντικαταστάθηκε ένας σωλήνας παροχής με έναν νέο μεγαλύτερης διαμέτρου, προκειμένου να βελτιωθεί η ροή και να εξασφαλιστεί η δίοδος των ψαριών ανάντη. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες απομάκρυνσης της βλάστησης στις εκβολές και των δύο ρεμάτων. Η εν λόγω διαχείριση της βλάστησης επέτρεψε3 την ανεμπόδιστη ροή του νερού κατά την κρίσιμη περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών. Παρ’ όλα αυτά, οι πυρκαγιές στις αρχές του έτους στις εκβολές των δύο ρεμάτων ευνόησαν την ανάπτυξη της βλάστησης μέσα στις κοίτες και επομένως προγραμματίζεται να επαναληφθούν οι κοπές της βλάστησης το φθινόπωρο του 2019 και 2020.

Δράση C3. Αποκατάσταση της λειτουργίας των εκβολών ρεμάτων (Τεχνική Αναφορά)