Δράση C3. Αποκατάσταση της λειτουργίας των εκβολών ρεμάτων (2η Τεχνική Αναφορά)

Η αποκατάσταση της λειτουργίας των εκβολών ρεμάτων περιλαμβάνει την αποκατάσταση της ροής και τη διαχείριση της βλάστησης στις εκβολές των ρεμάτων Μικρολίμνης και Λευκώνας. Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των χώρων αναπαραγωγής των ρεόφιλων ψαριών και συνεπώς των χώρων διατροφής των υδρόβιων ψαροφάγων πουλιών. Η παρούσα αναφορά καλύπτει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο μεταξύ φθινοπώρου 2019 και των αρχών του 2020. 

Δράση C3. Αποκατάσταση της λειτουργίας των εκβολών ρεμάτων (2η Τεχνική Αναφορά, Αγγλικά)