Δράση D1. Επιπτώσεις πυρκαγιάς στη δομή κοινοτήτων καλαμιώνων - 2019