Δράση D1. Επιπτώσεις πυρκαγιάς στη δομή κοινοτήτων καλαμιώνων (Phragmites australis).