Δράση D1. Παρακολούθηση των επιπτώσεων της διαχείρισης στα δομικά χαρακτηριστικά του καλαμιώνα στη λίμνη Μικρή Πρέσπα (2018 – 2020)