Δράση Ε5. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Αναφορά Δραστηριοτήτων της ομάδας Presplorers (2017 – 2018)

Η αναφορά συνοψίζει τις δράσεις της ομάδας νέων Presplorers που εφαρμόστηκαν από την άνοιξη του 2017 έως την άνοιξη του 2018 (στα αγγλικά). Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος και στο blog της ομάδας: https://presplorers.wordpress.com/