Δράση Ε5. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αναφορά Δραστηριοτήτων της ομάδας Presplorers (2018 - 2019)

Η αναφορά συνοψίζει τις δράσεις της ομάδας νέων Presplorers που εφαρμόστηκαν από το φθινόπωρο του 2018 έως το καλοκαίρι του 2019 (στα αγγλικά). Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος και στο blog της ομάδας: https://presplorers.wordpress.com/

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αναφορά Δραστηριοτήτων της ομάδας Presplorers (2018 - 2019)