Δράση Ε5. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αναφορά Δραστηριοτήτων της ομάδας Presplorers (2019 - 2021)

Η αναφορά συνοψίζει τις δράσεις της ομάδας νέων Presplorers που εφαρμόστηκαν από το φθινόπωρο του 2019 έως τον χειμώνα του 2021 (στα αγγλικά). Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος και στο blog της ομάδας: https://presplorers.wordpress.com/

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αναφορά Δραστηριοτήτων της ομάδας Presplorers (2019 - 2021)