Εκλαϊκευμένη Αναφορά

30.09.2021

Το πενταετές πρόγραμμα LIFE Prespa Waterbirds ολοκληρώθηκε και στην έκδοση που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε σύντομες πληροφορίες για το σύνολο των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, αλλά και τη συνεργασία των φορέων και των παραγωγικών ομάδων της περιοχής.
 

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Εκλαϊκευμένη Αναφορά