Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος «Pelican Way of LIFE»

27.02.2020

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE με τίτλο «Pelican Way of LIFE» στην Πρέσπα στις 25 & 26 Φεβρουαρίου συμμετείχε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό από την Βουλγάρικη Ορνιθολογική Εταιρία (BSPB) και από το Εθνικό Πάρκο Περσίνα (Persina Nature Park Directorate) στη Βουλγαρία, τη Ρουμάνικη Ορνιθολογική Εταιρία (SOR), την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τους Φορείς Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας και Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην χρήση κοινών μεθόδων παρακολούθησης και πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση του αργυροπελεκάνου. Εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης και η Δρ. Όλγα Αλεξάνδρου από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. Οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων εκπαιδεύτηκαν στην αναγνώριση και στον προσδιορισμό της ηλικίας του αργυροπελεκάνου, στις διάφορες μεθόδους παρακολούθησης του είδους στις αναπαραγωγικές αποικίες του και στους τόπους διαχείμασης, στην παγίδευση, στον χειρισμό, στην δακτυλίωση, στην τοποθέτηση πομπών και τέλος στην σωστή καταγραφή των δεδομένων και στη συγγραφή σχετικών αναφορών. Οι εισηγήσεις ήταν δομημένες με τρόπο που ενθάρρυναν τους συμμετέχοντες να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία εκφράζοντας απορίες και προβληματισμούς και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της ΕΠΠ στο Λαιμό αλλά και σε σύντομη εξόρμηση στο πεδίο για παρατήρηση της αποικίας πελεκάνων της Πρέσπας. Επίσης κατά τη διάρκειά του σεμιναρίου έγινε και επίδειξη εξοπλισμού, όπως πομποί, wing tags, πλαστικά δαχτυλίδια και παγίδες.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος «Pelican Way of LIFE» Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος «Pelican Way of LIFE»