Έλεγχος της κατάστασης των οικοτόπων της διασυνοριακής Πρέσπας

11.11.2021

Οι συνεργάτες του δικτύου PrespaNet μέσω της κοινής τους προσπάθειας για τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων στη διασυνοριακή Πρέσπα, ενίσχυσαν τη συνεργασία εκπονώντας για πρώτη φορά ένα διασυνοριακό σχέδιο για τον τρόπο προστασίας και διατήρησης αυτών των ζωτικής σημασίας περιοχών.

Από το 2018, τα μέλη του δικτύου PrespaNet, η MES, η PPNEA και η ΕΠΠ, συνεργάστηκαν για τη χαρτογράφηση των κοινών παραλίμνιων οικοτόπων, την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους, αλλά και των πιέσεων και απειλών που δέχονται.

Η προσπάθεια αυτή αποτέλεσε μέρος του πρώτου έργου μεγάλης κλίμακας του δικτύου που ξεκίνησε ως μια αυτόνομη δραστηριότητα στη Βόρεια Μακεδονία, με την υποστήριξη της ΕΠΠ που μοιράστηκε την πολυετή εμπειρία της στην εφαρμογή των οδηγιών για τις περιοχές Natura 2000, ενώ μέχρι την ολοκλήρωσή του σχεδιάζεται να συμπεριλάβει και τις τρεις πλευρές της λεκάνης. Η δράση αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως η επέκταση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων πέρα από τα σύνορα μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα για όλους.

Στις αρχές της χρονιάς και σε συνεργασία με τον φυτοκοινωνιολόγο Δρ. Γιώργο Φωτιάδη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας εμπειρογνωμόνων που υλοποίησε αυτή την εργασία,  η ΕΠΠ ολοκλήρωσε τον κύκλο έρευνας και δημοσίευσε την τελική έκθεση για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας μαζί με έναν χάρτη όλης της λεκάνης. Για πρώτη φορά, προσεγγίζουμε και κατανοούμε ξεκάθαρα τους σημαντικότερους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της διασυνοριακής περιοχής, αρκετοί από τους οποίους αποτελούν τύπους οικοτόπων προτεραιότητας της ΕΕ εξαιτίας της μεγάλης οικολογικής τους σημασία. Το πιο σημαντικό, με αυτήν την έκθεση είναι ότι μπορούμε πλέον να κατανοήσουμε καλύτερα την εικόνα και στις τρεις χώρες που μοιράζονται τις λίμνες των Πρεσπών και να χρησιμοποιήσουμε τις προτάσεις διαχείρισης για να βοηθήσουμε στην προστασία και διατήρηση αυτών των κρίσιμων σημείων του οικοσυστήματός μας. Η συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές της διασυνοριακής λεκάνης μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τους κοινούς υγροτόπους μας στο μέλλον.

Το πρόγραμμα του δικτύου PrespaNet με τίτλο “Strengthening NGO-led Conservation in the Transboundary Prespa Basin” (2018 – 2021), χρηματοδοτήθηκε από το Aage V. Jensen Charity Foundation (AVJCF) και το Prespa Ohrid Nature Trust (PONT), με την υποστήριξη της EuroNatur. Από τον Μάρτιο του 2022, οι συνεργάτες του PrespaNet και η EuroNatur εργάζονται στο πρόγραμμα με τίτλο “The Prespa Project: Biodiversity Conservation in Transboundary Prespa” (2021-2024), που χρηματοδοτείται επίσης από το Aage V. Jensen Charity Foundation (AVJCF) και το Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) και αποτελεί τη συνέχεια του προηγούμενου και περιλαμβάνει δράσεις για τη διατήρηση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων.

Έλεγχος της κατάστασης των οικοτόπων της διασυνοριακής Πρέσπας