Επικοινωνία

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Αριθμός ΓΕΜΗ | 154847555000
Τ 23850 51211 
spp@spp.gr | W www.spp.gr
Τ.Κ. 531 50 Άγιος Γερμανός, Πρέσπα

Φόρμα Επικοινωνίας