Έρευνα για τις μετακινήσεις των πελεκάνων

10.09.2019

Τα αποτελέσματα της μακρόχρονης συνεργασίας μας με το πανεπιστήμιο Hebrew University of Jerusalem, σχετικά με την οικολογία των αργυροπελεκάνων δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό IBIS τον περασμένο Ιούνιο. Όπως αναφέρεται στο άρθρο, τοποθετήσαμε πομπούς GPS/GSM σε δεκατέσσερις αργυροπελεκάνους (Pelecanus crispus), που εντοπίσαμε στην Πρέσπα. Μέσω των πομπών συλλέγουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες για την ακριβή γεωγραφική θέση κάθε πελεκάνου, το ύψος πτήσης του, τη θερμοκρασία του αέρα, την κατεύθυνση και την ταχύτητα κίνησής του. Στη διάρκεια λειτουργίας των πομπών, που κυμάνθηκε από μερικές εβδομάδες μέχρι πάνω από τρία χρόνια οι πελεκάνοι μετακινήθηκαν σε 15 διαφορετικούς  υγροτόπους,  από την Πρέσπα ως το Δέλτα του Ποταμού Έβρου. Παρατηρήσαμε ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι πελεκάνοι δεν κάνουν ενεργοβόρες μετακινήσεις, μεγάλης διάρκειας και απόστασης, αλλά περιορίζονται σε μετακινήσεις εντός του υγρότοπου που επιλέγουν να περάσουν τον χειμώνα. Την άνοιξη και το καλοκαίρι οι πτήσεις τους αλλάζουν και γίνονται σε μεγαλύτερο ύψος, με διαφορετική ταχύτητα και γενικότερα με τρόπο που απαιτεί κατανάλωση περισσότερης ενέργειας. Τα γενικά μας συμπεράσματα είναι ότι η κατανάλωση  της ενέργειάς  τους κυμαίνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους, γεγονός που συνδέεται  με τις ανάγκες κάλυψης των διαφόρων φάσεων του κύκλου ζωής τους και τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα σημεία του ταξιδιού τους.  

Διαβάστε εδώ τη σχετική δημοσίευση: http://bit.ly/2m2yLcW