Εργασίες αποκατάστασης των εκβολών των ρεμάτων

22.12.2018

Τον Νοέμβριο ξεκίνησαν οι διαχειριστικές παρεμβάσεις στις εκβολές των ρεμάτων Μικρολίμνης και Λευκώνα, οι οποίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση του καλαμιού από τις κοίτες των δύο ρεμάτων. Επιπροσθέτως, στη Μικρολίμνη ολοκληρώθηκε σχεδόν το έργο για την αποκατάσταση της ροής του νερού και της διέλευσης των ψαριών στον αναβαθμό του ρέματος με την αντικατάσταση ενός σωλήνα με έναν μεγαλύτερο. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται κάποιες επιπλέον εργασίες, όπως η επιδιόρθωση της ασφαλτόστρωσης και η απομάκρυνση των μπάζων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 2019.