Φωτογραφίες / Videos

Μια σύντομη βουτιά στη μαγεία της Πρέσπας
Το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών μέσα από εικόνες