Γενική Αποτίμηση του Θερινού Σχολείου «Διαχείριση και παρακολούθηση υγροτόπων»

17.07.2019

Το Θερινό Σχολείο παρακολούθησαν 18 επιστήμονες που εργάζονται σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της χώρας που περιλαμβάνουν υγροτόπους στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Οι περιοχές αυτές ήταν οι εξής: Αμβρακικός (2 συμμετέχοντες), Θερμαϊκός (2), Βόλβη-Κορώνεια (2), Βόρας-Καϊμακτσαλάν (1), Δυτική Μακεδονία (2), Κάρλα (1), Κερκίνη (2), Κυκλάδες (1), Μεσολόγγι (3), Παμβώτιδα (1), Πρέσπες (1).

Ο βασικός στόχος του Θερινού Σχολείου ήταν να μεταδώσει τρόπους προσέγγισης, ανάλυσης, αντιμετώπισης και παρακολούθησης των θεμάτων διαχείρισης που αφορούν τους υγροτόπους.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου δομήθηκε πάνω σε τρία είδη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: διαλέξεις, εφαρμογή πρακτικών στο πεδίο και εργασία των συμμετεχόντων σε ομάδες, «Το σχολείο ενίσχυσε τις γνώσεις μου και με ενέπνευσε με την εργασία πεδίου», «Είχα την ευκαιρία από την θεωρία να περάσω άμεσα στην πράξη με επισκέψεις / εργασίες πεδίου», είναι κάποιες από τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων για την εκπαιδευτική διαδικασία και μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων η διοργάνωση κρίθηκε επιτυχημένη,  οι δραστηριότητες αποδοτικές με την θεματική και τον ρυθμό τους να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και τους στόχους να επιτυγχάνονται.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το Σχολείο τους βοήθησε σημαντικά στην καλύτερη αντίληψη και κατανόηση των διαχειριστικών ζητημάτων των υγροτόπων, «Η ολιστική προσέγγιση του θέματος και ο συνδυασμός διαλέξεων-πεδίου βοήθησε πολύ στο να μπούμε γρήγορα στο θέμα και να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα του υγροτόπου». Τόνισαν επίσης τη χρησιμότητα της ολοκληρωμένης οικοσυστημικής προσέγγισης, που ακολουθήθηκε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, για την παρουσίαση ενός κοινωνικο-οικολογικού συστήματος. 

Τέλος, ενθαρρυντική ήταν η θερμή προτροπή των συμμετεχόντων σε μελλοντικούς υποψήφιους για συμμετοχή στο Θερινό σχολείο όταν επαναληφθεί, στο οποίο μάλιστα πρότειναν να προστεθεί μια ακόμη μέρα,  «Όχι μόνο θα το σύστηνα, αλλά θα το ξαναέκανα», αναφέρει στην αξιολόγησή του ένας από τους συμμετέχοντες.