Η χρήση καλαμιού ως βελτιωτικό εδάφους

11.12.2018

Το πρόγραμμα LIFE Prespa Waterbirds ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Κέντρο Τεχνολογικών Ερευνών Δυτικής Μακεδονίας (ΚΤΕΔΜ) με σκοπό να διερευνηθεί η χρήση της βιομάζας καλαμιού ως εδαφοβελτιωτικό στις καλλιέργειες της περιοχής. Το ΚΤΕΔΜ θα συνεργαστεί με αγρότες της Πρέσπας, στις φασολοκαλλιέργειες των οποίων θα χρησιμοποιηθεί πειραματικά βιομάζα καλαμιού, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδρασή της στην καλλιέργεια και την παραγωγή του φασολιού. Τα χωράφια, στα οποία θα εφαρμοστούν τα πειράματα, έχουν διαφορετική μεταξύ τους σύσταση χώματος για να μπορούν να βγουν συμπεράσματα για διαφορετικές περιπτώσεις υποστρωμάτων. Στους επόμενους δύο μήνες θα ξεκινήσει η εφαρμογή της βιομάζας καλαμιού στα επιλεγμένα χωράφια, ενώ το ΚΤΕΔΜ θα παρακολουθήσει την εξέλιξη του πειράματος για τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να βγάλει συμπεράσματα και να καταλήξει σε προτάσεις σχετικά με τη χρήση του καλαμιού ως εδαφοβελτιωτικό στις καλλιέργειες της Πρέσπας.