Ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Πρέσπα

14.06.2020

Η σημερινή ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Πρέσπα, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, που ήρθε μετά από χρόνια αιτήματα πολλών κατοίκων και φορέων της περιοχής. Η προστασία μιας γεωγραφικά απομακρυσμένης περιοχής, με ξεχωριστό φυσικό πλούτο, αποτελεί για όλους αυτονόητη προτεραιότητα. Ωστόσο, το κλιμάκιο είναι εποχικό και αφήνει χωρίς άμεση πυροσβεστική κάλυψη τους μήνες στους οποίους συνήθως έχουμε φωτιές στον καλαμιώνα και τίθενται σε κίνδυνο είδη υδρόβιων πουλιών παγκόσμιας σημασίας.
Με το πρόγραμμα LIFE Prespa Waterbirds έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στον υγρότοπο και ελπίζουμε ότι η υπόσχεση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας για μονιμοποίηση του κλιμακίου στην περιοχή, θα γίνει σύντομα πραγματικότητα.  Ένα μόνιμο πυροσβεστικό κλιμάκιο που θα λειτουργεί και εκτός αντιπυρικής περιόδου, θα μπορεί να καλύπτει διαρκώς τις ανάγκες για επόπτευση του καλαμιώνα.

Ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Πρέσπα Ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Πρέσπα Ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Πρέσπα