Καλωσορίζοντας τα είδη του προγράμματος στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταγραφές Υδρόβιων Πτηνών

24.01.2017

Όπως κάθε χρόνο τον περασμένο Ιανουάριο στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, πραγματοποιήθηκαν οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πτηνών. Το πρόγραμμα οργανώνεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία με συμμετοχή πολλών φορέων και οργανώσεων, όπως η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)  και εκατοντάδων εθελοντών. Από το 2010 οι μεσοχειμωνιάτικες μετρήσεις στην Πρέσπα πραγματοποιούνται και συντονίζονται   διασυνοριακά με τις δυο γείτονες χώρες που μοιράζονται την περιοχή. Η ομάδα της ΕΠΠ, με τη συμμετοχή ομάδας από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών σε συντονισμό με αντίστοιχες ομάδες ειδικών από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις PPNEA στην Αλβανία και MES στην πΓΔΜ, κινούνται περιμετρικά των λιμνών Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα καταγράφοντας τα υδρόβια είδη πουλιών. Συνολικά, μετρήθηκαν στην ελληνική πλευρά της Πρέσπας, 13.225 πουλιά. Μεταξύ αυτών και κάποια από τα  9 είδη του προγράμματος. Αυτά ήταν η βαλτόπαπια (12), ο αργυροπελεκάνος (3) και η λαγγόνα (74).