Λαγγόνα

Λαγγόνα

Επιστημονική ονομασία: Phalacrocorax pygmeus
Βιότοπος:  Φωλιάζει στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας. Τρέφεται στη Μικρή και στη Μεγάλη Πρέσπα. 
Πληθυσμός: 375- 2514 ζευγάρια
Καθεστώς Προστασίας (Ελλάδα): Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC) 
Καθεστώς Προστασίας (IUCN): Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC)