Λευκοτσικνιάς

Λευκοτσικνιάς

Επιστημονική ονομασία: Egretta garzetta
Βιότοπος: Φωλιάζει στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας. Τρέφεται στη Μικρή και στη Μεγάλη Πρέσπα. 
Πληθυσμός: 90-141 ζευγάρια
Καθεστώς Προστασίας (Ελλάδα): Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC)
Καθεστώς Προστασίας (IUCN): Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC)