Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών από τους Presplorers

24.01.2020

Χθες οι Presplorers βγήκαν στο πεδίο για να μετρήσουν τα υδρόβια πουλιά που διαχειμάζουν στην Πρέσπα. Το σημείο συνάντησης ήταν όπως πάντα η βιβλιοθήκη και από εκεί εξορμήσαμε στη Μεγάλη Πρέσπα, στους Ψαράδες, για να καταγράψουμε κατά είδος και αριθμό τα υδρόβια πουλιά που βρίσκονταν στον κόλπο των Ψαράδων. Οι Presplorers εξοπλισμένοι με κυάλια, τηλεσκόπιο και τον Οδηγό αναγνώρισης για τα πουλιά της Ευρώπης εντόπισαν στην λίμνη μικρά κοπάδια από σκουφοβουτηχτάρια, νανοβουτηχτάρια και φαλαρίδες και διέκριναν πάνω στην προβλήτα δύο είδη γλάρων που ξεκουράζονταν, τον ασημόγλαρο και τον καστανοκέφαλο γλάρο. Δεν τους διέφυγαν και οι λαγγόνες που επίσης ήταν παραταγμένες στην προβλήτα, ένας σταχτοτσικνιάς και βεβαίως ένας μοναχός αργυροπελεκάνος με κατακόκκινη τη σακούλα του ράμφους του, σημάδι ότι έχει ξεκινήσει η αναπαραγωγική περίοδος. Οι Presplorers έμαθαν για τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών, το μακροβιότερο ίσως πρόγραμμα παρακολούθησης πουλιών στον κόσμο, και για τη σημασία του στην αξιολόγηση των υγροτόπων, στην εκτίμηση των αλλαγών στους πληθυσμούς των ειδών τους και, επομένως, στη διαχείριση και προστασία των ίδιων των πουλιών και των βιοτόπων τους.

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών από τους Presplorers Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών από τους Presplorers Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών από τους Presplorers