Νυχτοκόρακας

Νυχτοκόρακας

Επιστημονική ονομασία: Nycticorax nycticorax
Βιότοπος: Φωλιάζει στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας. Τρέφεται στη Μικρή και στη Μεγάλη Πρέσπα.
Πληθυσμός: 40-162 ζευγάρια
Καθεστώς Προστασίας (Ελλάδα): Σχεδόν απειλούμενο (NT)
Καθεστώς Προστασίας (IUCN): Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC)