Οφέλη για την Τοπική Κοινωνία

Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του οικοσυστήματος ως ζωντανό οργανισμό, η βελτίωση της λειτουργίας του οποίου έχει πολλαπλά οφέλη για τη φύση και τον άνθρωπο. Πέρα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τα 9 υδρόβια πουλιά, που βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος, η εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης αναμένεται να δημιουργήσει άμεσα οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, όπως:

1) Η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού των ψαριών, μέσω της διαχείρισης των υγρών λιβαδιών, όπου αναπαράγονται.

2) Η βελτίωση της αποστράγγισης των χωραφιών, μέσω του καθαρισμού των στραγγιστικών καναλιών και η χρήση των υπολειμμάτων διαχείρισης ως εδαφοβελτιωτικό υλικό στη γεωργία.

3) Η ενδυνάμωση του οικοτουρισμού με την προβολή της περιοχής ως ιδανικό προορισμό για ορνιθοπαρατήρηση, σε συνδυασμό με την παραγωγή ενημερωτικού υλικού για την περιοχή.

4) Η ενίσχυση της γνώσης των παιδιών για την περιοχή τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών της πόρων, μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εντός και εκτός σχολείου. Παράλληλα, μέσω του διαδραστικού χαρακτήρα των προβλεπόμενων δράσεων θα ενισχυθεί η ενεργή συμμετοχή των παιδιών  σε θέματα που σχετίζονται με την προβολή και εξωστρέφεια της περιοχής.