Οφέλη για την Τοπική Κοινωνία

Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του οικοσυστήματος ως ζωντανό οργανισμό, η βελτίωση της λειτουργίας του οποίου έχει πολλαπλά οφέλη για τη φύση και τον άνθρωπο. Πέρα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τα 9 υδρόβια πουλιά, που βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος, η εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης αναμένεται να δημιουργήσει άμεσα οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, όπως:

1) Η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού των ψαριών, μέσω της διαχείρισης των υγρών λιβαδιών, όπου αναπαράγονται.

2) Η βελτίωση της αποστράγγισης των χωραφιών, μέσω του καθαρισμού των στραγγιστικών καναλιών και η χρήση των υπολειμμάτων διαχείρισης ως εδαφοβελτιωτικό υλικό στη γεωργία.

3) Η ενδυνάμωση του οικοτουρισμού με την προβολή της περιοχής ως ιδανικό προορισμό για ορνιθοπαρατήρηση, σε συνδυασμό με την παραγωγή ενημερωτικού υλικού για την περιοχή.

4) Η ενίσχυση της γνώσης των παιδιών για την περιοχή τους και ενεργή συμμετοχή τους σε θέματα που σχετίζονται με την προβολή και εξωστρέφεια της περιοχής.

5) Οφέλη για την κτηνοτροφία.