Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργεια φασολιών στην περιοχή των Πρεσπών

27.04.2020

Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration εργασία  η οποία αναφέρεται στις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργεια φασολιών στην Πρέσπα. Οι υπολογισμοί έγιναν βάσει μοντέλου που προβλέπει ότι μέχρι τα τέλη του αιώνα, θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση στη θερμοκρασία (1-6oC) του αέρα, θα υπάρχουν διαφορές στις τιμές βροχόπτωσης ανάμεσα στα έτη, και θα αυξηθεί η διάρκεια των ξηρών περιόδων. Ειδικότερα για την καλλιέργεια των φασολιών αναφέρεται, ότι ενδέχεται να αυξηθούν οι ημέρες με ακατάλληλα υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή η μέση θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη των 16oC, κατά τη φάση της σποράς, ενώ θα μειωθούν οι ημέρες με βέλτιστη θερμοκρασία δηλαδή  μεταξύ 21oC και 26oC κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και ανθοφορίας των φυτών.

Επίσης, θα είναι πιο συχνές οι περίοδοι ξηρασίας και οι περίοδοι με χαμηλή στάθμη της λίμνης Μικρή Πρέσπα και αυτό ενδεχομένως θα επηρεάσει την άρδευση. Φαίνεται από τη μελέτη ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής, η τοπική καλλιέργεια φασολιών θα επηρεαστεί αρνητικά. Η αλλαγή του συστήματος άρδευσης σε στάγδην άρδευση αποτελεί μία από τις προτάσεις της εργασίας. Προτείνεται επίσης η χρήση ποικιλιών σπόρου που είναι ανθεκτικές στην ξηρασία και έχουν μειωμένες ανάγκες άρδευσης, καθώς και η προώθηση άλλων καλλιεργειών προσαρμοσμένων στις αλλαγές αυτές.

Η δημοσιευμένη εργασία ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds.

Την επιστημονική δημοσίευση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργεια φασολιών στην περιοχή των Πρεσπών