Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες φασολιού

22.10.2021

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού ανάγκασαν τους αγρότες να προσαρμόσουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές σε αυτές τις συνθήκες, με αποτέλεσμα οι βροχές του Οκτωβρίου να γίνουν καταστροφικές για ένα μεγάλο μέρος της καλλιέργειας του φασολιού. Από αρχές Οκτώβρη μέχρι σήμερα έπεσαν 176,8 χιλιοστά νερού κάνοντας τη στάθμη της Μικρής Πρέσπας να ανέβει κατά 12 εκατοστά και να φτάσει τα 853,38 μέσα σε λίγες μέρες. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι κάθε χρόνο και πιο αισθητές, ακραία καιρικά φαινόμενα ασυνήθιστα για την περιοχή, βίαιες μεταβολές του καιρού είναι μόνο κάποια από αυτά. Οι προκλήσεις για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της Πρέσπας είναι μεγάλες, χρειάζεται ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, συνεργασία και δράση ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι μπροστά στις μελλοντικές αλλαγές.
 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες φασολιού Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες φασολιού