Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί υπό παρακολούθηση…

30.06.2017

Ο Ιούνιος υπήρξε ένας μήνας γεμάτος εργασίες πεδίου, καθώς η χρονική περίοδος ευνοεί παντός είδους καταγραφές. Φυτά, θηλαστικά, πουλιά, αμφίβια όλα βρίσκονται σε «αναβρασμό», καθώς η συγκεκριμένη εποχή αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ζωή των ειδών.

Μετρήσεις πελεκάνων με το τηλεκατευθυνόμενο drone, εκτίμηση αναπαραγωγικών ζευγαριών και χρήσης ενδιαιτημάτων για τα 9 είδη στόχους, καταγραφές ειδών φυτών, στρουθιόμορφων πουλιών και αμφιβίων έλαβαν χώρα στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας το τελευταίο μήνα.

Παράλληλα με τις δράσεις του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε και συγχρονισμένη μέτρηση των πελεκάνων σε 4 υγροτόπους (Πρέσπα, Χειμαδίτιδα, λίμνη Καστοριάς και ταμιευτήρας Πολυφύτου) σε συνεργασία με το δίκτυο PrespaNet (PPNEA και MES).

Το PrespaNet είναι ένα Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με σκοπό την προστασία των κοινών φυσικών και πολιτιστικών αξιών προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών. Στο δίκτυο συμμετέχουν τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα η MES (Macedonian Ecological Society) από την ΠΓΔΜ, η PPNEA (Protection and Preservation of Natural Environment in Albania) από την Αλβανία και η ΕΠΠ (Εταιρία Προστασίας Πρεσπών) από την Ελλάδα.