Ολοκλήρωση δράσεων παρακολούθησης της βλάστησης

31.07.2020

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, από τους συνεργάτες μας του ερευνητικού ιδρύματος Tour du Valat, οι ποικίλες δράσεις παρακολούθησης της βλάστησης. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η παρακολούθηση της ανάπτυξης της βλάστησης σε περιοχές διαχείρισης του προγράμματος το 2018 και το 2019. Επιπλέον, υλοποιήθηκε παρακολούθηση κατά μήκος των διατομών που έχουν οριστεί στη ζώνη μετάβασης μεταξύ των δύο ειδών που συνθέτουν τον καλαμιώνα της Μικρής Πρέσπας - Phragmiites australis και Typha angustifolia - με στόχο την κατανόηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης δυναμικής των δύο ειδών. Τέλος, οι δράσεις στο πεδίο για φέτος, ολοκληρώθηκαν με την παρακολούθηση των πειραματικών οικοπέδων που δημιουργήθηκαν για να δώσουν τις κατευθύνσεις στη διαχείριση και την αποκατάσταση του καλαμιώνα, αλλά και να βοηθήσουν στην ερμηνεία των αλλαγών που έχουν συμβεί στη σύνθεση της βλάστησης τα τελευταία 30 χρόνια.

Ολοκλήρωση δράσεων παρακολούθησης της βλάστησης