Ολοκληρώθηκε η φετινή παρακολούθηση των πληθυσμών των υδρόβιων πουλιών

02.10.2018

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ομάδα πεδίου του προγράμματος επισκέφθηκε τις αποικίες των πελεκάνων της Μικρής Πρέσπας. Αυτήν την εποχή οι πελεκάνοι έχουν ολοκληρώσει την αναπαραγωγή τους και έχουν εγκαταλείψει τις αποικίες τους. Έτσι, χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε όχληση, μπορούμε να προσεγγίσουμε τις νησίδες αναπαραγωγής και να καταγράψουμε από κοντά διαφορετικές παραμέτρους  (κατάσταση των φωλιών, αυγά που δεν εκκολάφθηκαν, νεκροί νεοσσοί κλπ.) οι οποίες βοηθούν στην εκτίμηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του Αργυροπελεκάνου και του Ροδοπελεκάνου. Παράλληλα, μετρήθηκαν και οι φωλιές των κορμοράνων για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα για τα αναπαραγόμενα πουλιά της Μικρής Πρέσπας. Με την επίσκεψη αυτή ουσιαστικά ολοκληρώνονται για φέτος οι εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση των πληθυσμών των υδρόβιων πουλιών. Επόμενο βήμα είναι η ανάλυση όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν, προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος των αναπαραγωγικών πληθυσμών, καθώς και άλλοι παράμετροι αναπαραγωγής, των ειδών-στόχων του προγράμματος.