Ολοκληρώθηκε η φετινή παρακολούθηση των πληθυσμών των υδρόβιων πουλιών

23.10.2020

Καλή ήταν και φέτος η εικόνα των αποικιών των αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα. Αυτή την περίοδο οι πελεκάνοι δε χρησιμοποιούν πια τις νησίδες φωλιάσματος, παρά μόνο περιστασιακά, και έτσι έχουμε την ευκαιρία να τις επισκεπτόμαστε και να καταγράφουμε την κατάστασή τους και τους νεκρούς νεοσσούς πάνω σε αυτές. Φέτος η κατάσταση στις νησίδες ήταν καλή και καταγράψαμε πολύ μικρό αριθμό νεκρών νεοσσών ροδοπελεκάνων. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και αφορά νεοσσούς που γεννήθηκαν αργά και έτσι δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν για να ακολουθήσουν τους γονείς τους στο μακρινό ταξίδι τους προς την Αφρική.

Ολοκληρώθηκε η φετινή παρακολούθηση των πληθυσμών των υδρόβιων πουλιών Ολοκληρώθηκε η φετινή παρακολούθηση των πληθυσμών των υδρόβιων πουλιών