Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διαχειριστικών δράσεων για το 2019

25.02.2020

Η διαχείριση του υγροτόπου περιλαμβάνει τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στον καλαμιώνα και στις αποστραγγιστικές τάφρους με το αμφίβιο μηχάνημα. Οι αντιπυρικές ζώνες δημιουργούν περιοχές ελεύθερες από βλάστηση, οι οποίες όταν πλημμυρίζουν εμποδίζουν την επέκταση της φωτιάς στις υγροτοπικές εκτάσεις και στις αποικίες των πουλιών, ενώ η διαχείριση σε επιλεγμένες αποστραγγιστικές τάφρους στοχεύει στο να μην εξαπλώνονται φωτιές από την αγροτική ζώνη στον καλαμιώνα. Οι σχετικές κοπές ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2019 και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες με συμπληρωματικές εργασίες αφαίρεσης της βλάστησης από αποστραγγιστικές τάφρους. Πριν λίγες μέρες, ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες αποκατάστασης των εκβολών των ρεμάτων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους ως χώροι αναπαραγωγής ψαριών. Αυτή την περίοδο ξεκινάμε την οργάνωση των δράσεων διαχείρισης που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2020.

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διαχειριστικών δράσεων για το 2019 Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διαχειριστικών δράσεων για το 2019 Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διαχειριστικών δράσεων για το 2019