Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2021

22.05.2021

Ένα μωσαϊκό οικοτόπων με σημαντικά υδρόβια πουλιά, ενδημικά ψάρια και θηλαστικά, ένας τόπος όπου η βιοποικιλότητα είναι στο απόγειό της! Αυτός είναι ο υγρότοπος της Μικρής Πρέσπας που προσφέρει τις σημαντικές του λειτουργίες στην τοπική κοινωνία εδώ και αιώνες. Η αλιεία, τα λιβάδια, η ζωοτροφή, τα δομικά υλικά, η άρδευση, η αναψυχή και η εκπαίδευση είναι μόνο μερικά παραδείγματα από όσα μας παρέχει ο υγρότοπος. Αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικοσύστημα τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει την εγκατάλειψη παραδοσιακών πρακτικών, την κλιματική κρίση, τον ευτροφισμό και άλλα ζητήματα. Για να το προστατεύσουμε χρειάζεται να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητες μας, να συνεργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις συνεχώς νέες και αυξανόμενες προκλήσεις.

Με το πρόγραμμα LIFE Prespa Waterbirds συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς και τις παραγωγικές ομάδες, για τη διατήρηση των οικοτόπων γύρω από την Μικρή Πρέσπα και κάνουμε ένα βήμα παραπέρα για να εξασφαλίσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία στην προστασία ολόκληρης της λεκάνης των Πρεσπών. Έτσι γινόμαστε όλοι μέρος της λύσης!

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2021