Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2020

04.02.2020

Βιοποικιλότητα στους υγροτόπους: Γιατί έχει σημασία;

Μέσα από δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια, οι μαθητές της Πρέσπας επιχείρησαν να απαντήσουν στην φαινομενικά εύκολη ερώτηση σχετικά με τη σημασία της βιοποικιλότητας για τους υγροτόπους. Συζητήσαμε με τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου για τα χαρακτηριστικά των υγροτόπων και τον ρόλο της βιοποικιλότητας ευρύτερα στο οικοσύστημα αλλά και ειδικότερα στην περίπτωση της λίμνης Μικρή Πρέσπα. Μιλήσαμε με τα παιδιά για τους κινδύνους που απειλούν έναν υγρότοπο και για το πως μερικοί από αυτούς μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους τοπικούς αρμόδιους φορείς και τους επιστήμονες που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του  προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds. Στο τέλος, οι μαθητές ανέλαβαν ρόλους και χωρισμένοι σε δύο ομάδες έκαναν ένα «debate» στο οποίο οι δύο πλευρές προέβαλαν τα επιχειρήματά τους σχετικά με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στον υγρότοπο.
Τη Δευτέρα 03/02 συναντήσαμε τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου, συζητήσαμε και παίξαμε ομαδικά παιχνίδια. Τα παιδιά δημιούργησαν επίσης το μοντέλο ενός υγροτόπου, παρατήρησαν τις λειτουργίες του και ασχολήθηκαν με την περίπτωση της Μικρής Πρέσπας. Μελέτησαν την τροφική αλυσίδα, αξιολόγησαν τον ρολό της βιοποικιλότητας και συζήτησαν για τις απειλές που αντιμετωπίζει ένας υγρότοπος και για τις δράσεις διατήρησης και διαχείρισης που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds. Τέλος, οι μικροί μαθητές σχεδίασαν αφίσες και μας έδειξαν μέσα από τη δική τους ματιά τη σημασία της βιοποικιλότητας για τον υγρότοπο.
Οι δραστηριότητες προετοιμάστηκαν από την ομάδα του προγράμματος, «Strengthening NGO-led Conservation in the Transboundary Prespa Basin», προσαρμόστηκαν στις τοπικές συνθήκες και υλοποιήθηκαν στα αντίστοιχα τοπικά σχολεία της Πρέσπας και στις άλλες δύο χώρες της λεκάνης των Πρεσπών, από τους συνεργάτες του δικτύου PrespaNet. Πέρα από τις διαφορές που παρουσιάζουν και τις διαφορετικές απειλές που αντιμετωπίζουν οι υγρότοποι των Πρεσπών στις τρεις χώρες, τα παιδιά κατέληξαν σε ένα κοινό μήνυμα: Η βιοποικιλότητα είναι σημαντική, σώστε τους υγροτόπους.

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2020 Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2020 Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2020
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2020