«Παρακολούθηση και διαχείριση των υγροτόπων», το εξ αποστάσεως διασυνοριακό θερινό σχολείο για την Πρέσπα ολοκληρώθηκε, αλλά το πνεύμα της συνεργασίας μένει ζωντανό

04.08.2020

Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο εξ αποστάσεως θερινό σχολείο με τη συμμετοχή φοιτητών από τις τρείς χώρες που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών και δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για το θετικό αποτέλεσμα. Κύριος στόχος του θερινού σχολείου ήταν οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να διερευνήσουν τρόπους προσέγγισης ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση των υγροτόπων, μέσα από το παράδειγμα των δράσεων δύο προγραμμάτων που υλοποιεί η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ): του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds αλλά και του διασυνοριακού προγράμματος «Strengthening NGO-led Conservation in the Transboundary Prespa Basin». Στο θερινό σχολείο συμμετείχαν 14 νέοι επιστήμονες που φοιτούν σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, σε τομείς όπως η δασοπονία, η βιολογία και η οικολογία.

Με το τέλος αυτής της καινούργιας, για πολλούς από εμάς εμπειρίας, δε μπορούμε παρά να υπογραμμίσουμε τη σημασία της διαθεματικής προσέγγισης στα ζητήματα διαχείρισης και παρακολούθησης των υγροτόπων, την αδιαπραγμάτευτη αξία της διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά και το δίδαγμα ότι η διάθεση για μάθηση και νέες γνώσεις ξεπερνούν φαινομενικά ανυπέρβλητες δυσκολίες, ενθαρρύνοντας τους νέους επιστήμονες στην αξιοποίηση των κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης και αποκατάστασης των υγροτόπων. 

«Παρακολούθηση και διαχείριση των υγροτόπων», το εξ αποστάσεως διασυνοριακό θερινό σχολείο για την Πρέσπα ολοκληρώθηκε, αλλά το πνεύμα της συνεργασίας μένει ζωντανό «Παρακολούθηση και διαχείριση των υγροτόπων», το εξ αποστάσεως διασυνοριακό θερινό σχολείο για την Πρέσπα ολοκληρώθηκε, αλλά το πνεύμα της συνεργασίας μένει ζωντανό

Δελτίο Τύπου