Παρακολούθηση των περιοχών διαχείρισης με τη χρήση drone

18.11.2021

Η διαχείριση του υγροτόπου δεν ολοκληρώνεται με τις κοπές της βλάστησης, αλλά συνεχίζεται με την επιστημονική παρακολούθηση αυτών των περιοχών. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, άλλωστε, είναι αυτά που μας δίνουν τις κατευθύνσεις για τη συνέχεια των δράσεων. Με το drone της ΕΠΠ έγινε η φωτογραφική αποτύπωση των παραλίμνιων περιοχών στις οποίες εφαρμόστηκαν κοπές και βόσκηση το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2021. Θα φωτογραφίσουμε ξανά τις ίδιες περιοχές την άνοιξη όταν με το σταδιακό λιώσιμο του χιονιού από τα γύρω βουνά, η στάθμη της λίμνης θα αρχίσει να ανεβαίνει. Η προσδοκώμενη άνοδος της στάθμης θα μετατρέψει αυτομάτως αυτές τις περιοχές σε υγρά λιβάδια, δηλαδή σε ιδανικούς τόπους για την αναπαραγωγή των ψαριών και τη διατροφή των υδρόβιων πουλιών.

Παρακολούθηση των περιοχών διαχείρισης με τη χρήση drone Παρακολούθηση των περιοχών διαχείρισης με τη χρήση drone