Παρουσίαση του νέου LIFE Waterbirds στα χωριά της Πρέσπας

07.04.2017

Στις 28, 29 και 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για την τοπική κοινωνία στα καφενεία των χωριών Λευκώνα, Μικρολίμνης και Λαιμού με αφορμή το νέο πρόγραμμα Life Prespa Waterbirds. 
Σκοπός των παρουσιάσεων ήταν να ενημερωθούν πιο αναλυτικά οι κάτοικοι της Πρέσπας για τις επεμβάσεις που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα LIFE την επόμενη 5ετία στη λίμνη Μικρή Πρέσπα ενώ μεγάλη έμφαση δόθηκε στα οφέλη που θα αποκομίσει η τοπική οικονομία μέσα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν. 
Στο Λευκώνα, μεταξύ των άλλων, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της εκβολής του ρέματος, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τους κατοίκους και ειδικά τους επαγγελματίες αλιείς. Ο πυκνός καλαμιώνας στις εκβολές του ποταμού φαίνεται να παρεμποδίζει την μετακίνηση των ψαριών σε ψηλότερες θέσεις αναπαραγωγής, επηρεάζοντας  άμεσα τους πληθυσμούς τους. 
Στη συνάντηση της Μικρολίμνης μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι εναλλακτικές χρήσεις του καλαμιού ως εδαφοβελτιωτικό, ως υπόστρωμα καλλιέργειας μανιταριών και δομικό υλικό, ενώ, κατά την διάρκεια της παρουσίασης στο Λαιμό, όπου παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη συμμετοχή των κατοίκων, ένα από τα θέματα που συζητήθηκε εκτενέστερα ήταν η χρήση των καλαμιών ως καύσιμο υλικό για μελλοντική τηλεθέρμανση κτιρίων του Δήμου Πρεσπών, γεγονός για το οποίο οι κάτοικοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. 
Τέλος, στις 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρεσπών παρουσία τοπικών φορέων.