Προετοιμασία για το εξ αποστάσεως θερινό σχολείο

12.06.2020

Οι προετοιμασίες για το φετινό θερινό σχολείο με θέμα την παρακολούθηση και διαχείριση υγροτόπων έχουν αρχίσει. Ειδικά κινηματογραφημένα βίντεο, διαδραστικές παρουσιάσεις και πολυτροπικό υλικό, θα υποστηρίξουν τις ιδιαίτερες συνθήκες του θερινού σχολείου που θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με τη χρήση ψηφιακών μέσων.
Η υλοποίηση του θερινού σχολείου, θα γίνει με τη συνεργασία των προγραμμάτων LIFE Waterbirds και PrespaNet "Strengthening NGO-led Conservation in the Transboundary Prespa Basin".

Προετοιμασία για το εξ αποστάσεως θερινό σχολείο Προετοιμασία για το εξ αποστάσεως θερινό σχολείο