Προστασία του υγροτόπου από τις πυρκαγιές

12.12.2019

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στον καλαμιώνα τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο, όπου κάηκαν 3000 στρέμματα υγροτοπικής βλάστησης, πραγματοποιήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, συνάντηση των τοπικών φορέων για το θέμα αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνάντησης στον ετήσιο σχεδιασμό δράσεων του προγράμματος και μετά την σχετική έγκριση των κατευθύνσεων από τον ΦΔΕΠαΠ, καθώς και την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου η ΕΠΠ προχώρησε στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Οι επεμβάσεις ξεκίνησαν πιλοτικά τον Ιούλιο με τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στην περιοχή της Αγίας Άννας. Οι εργασίες συνεχίστηκαν τον Νοέμβριο με τη διάνοιξη 9 αντιπυρικών ζωνών  κατά μήκος της ακτής της λίμνης Μικρή Πρέσπα Οι αντιπυρικές ζώνες γίνονται με το αμφίβιο μηχάνημα του προγράμματος και σκοπός της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ελευθέρων από ψηλή βλάστηση ζωνών, οι οποίες όταν πλημμυρίσουν τη χειμερινή περίοδο θα εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς στις υγροτοπικές εκτάσεις και στις αποικίες των πουλιών.

Ένα συμπληρωματικό μέτρο για την προστασία του καλαμιώνα από τις πυρκαγιές είναι η απομάκρυνση της βλάστησης από επιλεγμένα στραγγιστικά κανάλια. Ο στόχος των κοπών αυτών είναι να εμποδιστεί η επέκταση της φωτιάς από τα στραγγιστικά κανάλια (από όπου συχνά ξεκινούν οι φωτιές) στον καλαμιώνα. Έτσι, μετά και από σχετική απόφαση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, η ομάδα του προγράμματος πραγματοποίησε καθαρισμούς βλάστησης σε 3 στραγγιστικά κανάλια, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με τον καλαμιώνα και επομένως ο κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς μέσω αυτών είναι αυξημένος.

Προστασία του υγροτόπου από τις πυρκαγιές