Πρώτη Συνάντηση Καθοδηγητικής Επιτροπής του προγράμματος LIFE

28.03.2017

Στις 16 Μαρτίου 2017, έλαβε χώρα στην Πρέσπα η πρώτη Συνάντηση της Καθοδηγητικής Επιτροπής του προγράμματος. 

Σκοπός της Καθοδηγητικής Επιτροπής είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και γνωματεύσεων προς τον κύριο ανάδοχο του προγράμματος σε θέματα σχετικά με τις δράσεις διαχείρισης και παρακολούθησης που προβλέπονται στα πλαίσια του έργου.

Η Επιτροπή αποτελείται από 8 μέλη που εκπροσωπούν τους εξής φορείς: 1) Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 2) Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, 3) Δήμος Πρεσπών,  4) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 5) Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, 6) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Δυτικής Μακεδονίας, 7) Διεύθυνση Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Δυτικής Μακεδονίας, 8) Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πρεσπών καθώς και από τον Ακαδημαϊκό καθ. Βασίλη Παπαναστάση του  Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση, έγινε από την ομάδα του προγράμματος μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους στόχους τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος. Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα των πυρκαγιών, του καθαρισμού των στραγγιστικών καναλιών, της αξιοποίησης της βιομάζας από τα κοψίματα των καλαμιών και οι τεχνικές μελέτες αποκατάστασης των εκβολών των 2 ρεμάτων τις Μικρολίμνης και του Λευκώνα. Στη συνέχεια της συνάντησης η Επιτροπή επισκέφθηκε τις περιοχές παρέμβασης, αποκτώντας έτσι μια καλύτερη εποπτική εικόνα.