Πρώτη συνάντηση της Διασυνοριακής Ομάδας Διαχείρισης του Υγροτόπου

28.03.2018

Πραγματοποιήθηκε χθες, στα γραφεία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, η πρώτη συνάντηση της διασυνοριακής ομάδας διαχείρισης υγροτόπου (Transboundary Wetland Management Committee). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του αλβανικού και ελληνικού εθνικού πάρκου καθώς και εκπρόσωποι των  περιβαλλοντικών οργανώσεων  MES, PPNEA και Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. Τα θέματα που συζητήθηκαν, αφορούσαν κυρίως στις διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόζονται στον υγρότοπο και στις δράσεις παρακολούθησης που υλοποιούνται στις 3 πλευρές της λεκάνης των Πρεσπών. Οι συμμετέχοντες στον διάλογο είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις μέχρι τώρα εμπειρίες τους και να διευρύνουν τις δυνατότητες της μελλοντικής συνεργασίας. Στη συζήτηση καθορίστηκαν επίσης οι διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών και επιστημονικών δεδομένων, ως βάση του συνεργατικού πλαισίου της διασυνοριακής διαχείρισης του υγροτόπου.